Menu

Dane kontaktowe

Godziny pracy: pn - pt 7:00 - 15:00

tel. fax: 46 855 38 92, 46 855 05 63

e-mail: pzd-zyrardow@pzd-zyrardow.pl

skrzynka ESP: /pzdzyrardow/skrytka

nr rachunku bankowego:

36 1600 1462 1808 5836 4000 0001

Zamówienia publiczne , dla których stosuje się ustawę Prawo Zamówień Publicznych

SDiM.26.1.3.2023 - Bezpieczne Drogi dla Powiatu Żyrardowskiego

Link do postępowania na stronie e-zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40caa242-e5bb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7bSDiM.26.1.2.2023 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I.

Link do postępowania na stronie e-zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2d0dca3-ce1b-11ed-9355-06954b8c6cb9SDiM.26.1.1.2023 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego

Link do postępowania na stronie e-zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8762244-bf26-11ed-b311-9aae6ad31be8SDiM.26.1.8.2022 - Remont dróg powiatowych w podziale na części:
Zadanie nr 1 – Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice – Bronisławów – Wiskitki na odcinku od km 9+744 do km 11+759
Zadanie nr 2 – Remont dróg powiatowych:
                               1) nr 4706W Aleksandrów – gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955,
                               2) nr 3835W Kozłów Szlach. – Nowa Sucha – Guzów na odcinkuod km 11+049 do km 12+159

SDiM.26.1.6.2022 - Modernizacja obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowych Powiatu ŻyrardowskiegoSDiM.26.1.5.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap ISDiM.26.1.4.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I

📄 Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Jeśli nie działa pobrać z tego -->linku<--SDiM.26.1.3.2022 - Remont dróg powiatowych:
Zadanie nr 1 - Remont drogi powiatowej nr 4135W Bieniewice - Bronisławów - Wiskitki na odcinku od km 9+656 do km 11+671
Zadanie nr 2 - Remont dróg powiatowych:
                         1) nr 4706W Aleksandrów - gr. woj. (Bolimów) na odcinku od km 0+015 do km 2+955,
                         2) nr 3835W Kozłów Szlach. - Nowa Sucha - Guzów na odcinku od km 11+049 do km 12+159SDiM.26.1.2.2022 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I

📄   Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia   Jeśli nie działa pobrać z tego -->linku<--

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie

ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów

tel. +48 46 855 38 92
strona internetowa: pzd-zyrardow.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja PZD Żyrardów na mapie