Menu

Dane kontaktowe

Godziny pracy: pn - pt 7:00 - 15:00

tel. fax: 46 855 38 92, 46 855 05 63

e-mail: pzd-zyrardow@pzd-zyrardow.pl

skrzynka ESP: /pzdzyrardow/skrytka

nr rachunku bankowego:

36 1600 1462 1808 5836 4000 0001

RODO

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Funkcję tą pełni Adam Kozakiewicz.

Prosimy o kontakt na adres mailowy: iodo@pzd-zyrardow.pl
lub listownie na adres Powiatowy Zarząd Dróg ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie

ul. Jaktorowska 53, 96-300 Żyrardów

tel. +48 46 855 38 92
strona internetowa: pzd-zyrardow.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja PZD Żyrardów na mapie