Strona Główna | Plany postępowań o udzielenie zamówień | Przetargi | Kontakt

 

 

2019

03.10.2019

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2019/2020 - 138,854 km:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr: 5,6,7,8,9,10,11,12 i 13
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr: 1,2,3,4 i 14.
11.07.2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków - 1600 mb/ 7680 m2: 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Specyfikacje techniczne
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.03.2019

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na drogach powiatowych na 
terenie Powiatu Żyrardowskiego.
Ilość materiałów do wbudowania - 350 Mg 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2018

19.10.2018

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2018/2019 - 138,854 km

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr: 1, 2, 3, 4 i 14
12.09.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów na długości 495 mb:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robót
- Projekt budowlany - część opisowa
- Rysunek nr 1
- Rysunek nr 2
- Rysunek nr 3
- Rysunek nr 4
- Informacja BIOZ
- Specyfikacje techniczne
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
10.08.2018

Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów:
Zadanie nr 1 - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowejnr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Puszcza Mariańska w km 0+900.
Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów na długości 990 mb.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Kosztorys ofertowy (dotyczy zadania nr 1)
- Kosztorys ofertowy (dotyczy zadania nr 2)
- Przedmiar robót (dotyczy zadania nr 1)
- Projekt budowlano - wykonawczy (dotyczy zadania nr 1)
- Rysunki nr 1-4(dotyczy zadania nr 1)
- Oznakowanie (dotyczy zadania nr 1)
- Projekt stałej organizacji ruchu (dotyczy zadania nr 1)
- Specyfikacje techniczne (dotyczy zadania nr 1)
- Przedmiar robót (dotyczy zadania nr 2)
- Projekt budowlany - część opisowa (dotyczy zadania nr 2)
- Rysunek nr 1 (dotyczy zadania nr 2)
- Rysunek nr 2 (dotyczy zadania nr 2)
- Rysunek nr 3 (dotyczy zadania nr 2)
- Rysunek nr 4 (dotyczy zadania nr 2)
- Informacja BIOZ (dotyczy zadania nr 2)
- Specyfikacje techniczne (dotyczy zadania nr 2)
- Wyjaśnienia związane z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
23.07.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska
 w m. Bartniki na długości ok. 1495,5 mb:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ)
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.07.2018

Remont nawierzchni bitumicznej (PRZEŁOMY) na drodze powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - 900 mb / 3735 m2:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Specyfikacje techniczne
- Zmiana treści SIWZ
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.04.2018

Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
- Specyfikacje techniczne dot. zadania nr 1
- Specyfikacje techniczne dot. zadania nr 2
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 2
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1
28.03.2018

Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
- Specyfikacje techniczne dot. zadań: nr 1, 3, 4, 5, 6 i 7
- Specyfikacje techniczne dot. zadania nr 2
- Specyfikacje techniczne dot. zadania nr 8
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr : 2 i 7
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań: 1, 3, 4, 5, 6 i 8
22.02.2018

Wykonanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów w m. Puszcza Mariańska w km 0+900. Zadanie nr 2 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska - Mszczonów na długości ok. 990 mb. Zadanie nr 3 - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów na długości ok. 1425 mb. Zadanie nr 4 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska na długości ok. 2455 mb. Zadanie nr 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy obiekcie mostowym w m. Radziwiłłów w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska. Zadanie nr 6 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego przy obiekcie mostowym w m. Bartniki w ciągu drogi powiatowej nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska.
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ)
- Zmiana Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2017

29.11.2017

Przetarg pisemny nieograniczony na podstawie art. 701-5 Kodeksu Cywilnego NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

- Ogłoszenie
03.11.2017

Przetarg pisemny nieograniczony na podstawie art. 701-5 Kodeksu Cywilnego NA SPRZEDAŻ SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

- Ogłoszenie
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.10.2017

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2017/2018 - 138,854 km:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr: 7, 9, 10, 11, 12, 13
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14
07.08.2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów - 800 mb / 3852 m2:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.05.2017

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego:
Zadanie nr 1:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków - 900 mb/ 4503 m2
Zadanie nr 2:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice - Franciszków - 800 mb/ 4240 m2

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Specyfikacje techniczne dot. zadania nr 1
- Specyfikacje techniczne dot. zadania nr 2
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.02.2017

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na drogach 
powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania - 330 Mg.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2016

28.10.2016

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2016/2017 - 138,854 km 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Informacja o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr: 1, 6, 7, 8, 9 i 12
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadań nr: 2, 3, 4, 5, 10, 11 i 13
03.10.2016

Przetarg pisemny nieograniczony na podstawie art. 701-5 Kodeksu cywilnego na sprzedaż 
samochodu osobowego marki: Opel Astra Classic 1.6i KAT. Kombi

- Opel Astra Classic 1.6i KAT. Kombi
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
03.10.2016

Przetarg pisemny nieograniczony na podstawie art. 701-5 Kodeksu cywilnego na sprzedaż 
samochodu osobowego marki: Opel Astra Classic 1.6i KAT.

- Opel Astra Classic 1.6i KAT.
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21.09.2016

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego:
- nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) - 990 mb / 4950 m2
- nr 4135W Bieniewice - Bronisławów - Wiskitki - 990 mb / 4950 m2

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Informację o treści złożonych ofert
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
07.06.2016

Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego:
- nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. - Bartniki - Miedniewice - 1430 mb / 7150 m2
- nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków - 380 mb / 1760,27 m2
- nr 4703W Miedniewice - Franciszków -  418 mb / 1588,40 m2 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Wyjaśnienia związane z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.03.2016

Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych na terenie
 Powiatu Żyrardowskiego - 3230 mb / 19810 m2

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
04.03.2016

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu 
remontera na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania - 400 Mg

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

2015

08.09.2015

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2015/2016 - 134,216 km

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.06.2015

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego:
- nr 4727W (Huta Zawadzka) gr. woj. - Piekarowo  -  1100 mb / 5225 m2
- nr 4705W Różanów - Wola Miedniewska - Miedniewice  -  680 mb / 2720 m2
- nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska  -  270 mb / 1350 m2 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.03.2015

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na drogach
powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania - 480 Mg:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

2014

08.09.2014

Przebudowa drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki - Łubno - Franciszków w m. Jesionka, km 7+613÷8+563 - 950 mb / 3895 m2: 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


03.09.2014

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2014/2015 - 134,216 km:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


03.07.2014

Przebudowa miejsc postojowych wraz z korektą odwodnienia drogi powiatowej nr 4718W
Bartniki - Puszcza Mariańska w m. Bartniki, dz. nr ewid. 617 w km 2+305 ÷ 2+615 strona prawa: 

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
- Projekt budowlano - wykonawczy (część opisowa)
- Projekt budowlano - wykonawczy (część rysunkowa)
- Specyfikacje techniczne
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


02.06.2014

Przebudowa miejsc postojowych wraz z korektą odwodnienia drogi powiatowej nr 4718W
Bartniki - Puszcza Mariańska w m. Bartniki, dz. nr ewid. 617 w km 2+305÷2+615 strona prawa:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
- Projekt budowlano - wykonawczy (część opisowa)
- Projekt budowlano - wykonawczy (część rysunkowa)
- Specyfikacje techniczne
- Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


24.03.2014

Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów - Strzyże - Bobrowce - granica powiatu - 590 mb/2950 m2:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


10.03.2014

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową przy użyciu remontera
na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego. Ilość materiałów do wbudowania - 400 Mg:

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


2013

+++

+++

+++

+++

+++

+++

 

2012

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

 

2011

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

 

2010

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

 

2009

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

2008

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.08.2008r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Ulepszenie nawierzchni gruntowej destruktem na drodze powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów w m. Karnice - 0,350 km / 1330 m2.

+++

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.07.2008 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Ulepszenie nawierzchni gruntowej destruktem na drodze powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów w m. Karnice - 0,350 km / 1330 m2.

+++

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:
Ulepszenie nawierzchni gruntowej destruktem na drodze powiatowej nr 4722W Wola Polska - Karnice - Mszczonów w m. Karnice - 0,350 km / 1330 m2.

+++

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.07.2008 r dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup używanej koparko-ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie.

+++

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup używanej koparko-ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie.

+++

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.07.2008r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych masami bitumicznymi na drogach powiatowych Powiatu Żyrardowskiego:
- nr 4135W Bieniewice - Bronisławów - Wiskitki - 0,500 km / 2500 m2
- nr 4707W Kamion - Trzcianna - Maków - 1,250 km / 6625 m2

+++

Specyfikacja techniczna na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu , nr ewid. JNI 30001143 nad linią kolejową CMK, km kolejowy 19,070w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów w m. Świnice, km 3+845 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego , gmina Mszczonów, powiat żyrardowski , woj. mazowieckie.

+++

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu , nr ewid. JNI 30001143 nad linią kolejową CMK, km kolejowy 19,070w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów w m. Świnice, km 3+845 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego , gmina Mszczonów, powiat żyrardowski , woj. mazowieckie.

+++

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony na Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu , nr ewid. JNI 30001143 nad linią kolejową CMK, km kolejowy 19,070w ciągu drogi powiatowej nr 4715W Olszówka – Mszczonów w m. Świnice, km 3+845 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego , gmina Mszczonów, powiat żyrardowski , woj. mazowieckie.

+++

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.06.2008r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych Powiatu Żyrardowskiego: - nr 4706W Aleksandrów - Bolimów - 1,650 km / 9900 m2 - nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska - 2,200 km / 11000 m2

+++

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.06.2008 r. dotyczące postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych masami bitumicznymi na drogach powiatowych Powiatu Żyrardowskiego:
- nr 4135W Bieniewice - Bronisławów - Wiskitki - 0,500 km / 2500 m2
- nr 4707W Kamion - Trzcianna - Maków - 1,250 km / 6625 m2

+++

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego oraz budynku portierni Powiatowego Zarządu Dróg znajdującego się przy ul. Jaktorowskiej 53 w Żyrardowie. .

+++

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.06.2008 r dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia polegające na:
Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego oraz budynku portierni Powiatowego Zarządu Dróg znajdującego się przy ul. Jaktorowskiej 53 w Żyrardowie.

+++

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych masami bitumicznymi na drogach powiatowych Powiatu Żyrardowskiego:
- nr 4135W Bieniewice - Bronisławów - Wiskitki - 0,500 km / 2500 m2
- nr 4707W Kamion - Trzcianna - Maków - 1,250 km / 6625 m2

+++

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych
na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego oraz
budynku portierni Powiatowego Zarządu Dróg znajdującego się przy ul.
Jaktorowskiej 53 w Żyrardowie.

+++

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.05.2008 r dotyczące postępowania o
udzielenie zamówienia polegające na:

Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego oraz
budynku portierni Powiatowego Zarządu Dróg znajdującego się przy ul.
Jaktorowskiej 53 w Żyrardowie.

+++

+++

+++

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na:

 

                                           Zadanie nr 1                                                        

Zakup piaskarki (rozsypywarki) do usuwania śliskości zimowej i gołoledzi mieszanką solno - piaskową na drogach powiatowych Powiatu Żyrardowskiego

 

Zadanie nr 2

Zakup pługa odśnieżnego do odśnieżania dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego.

 

+++

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.02.2008r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zadanie nr 1 Zakup piaskarki (rozsypywarki) do usuwania śliskości zimowej i gołoledzi mieszanką solno-piaskową na drogach powiatowych Powiatu Żyrardowskiego

Zadanie nr 2 Zakup pługa odśnieżnego do odśnieżania dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego
 

+++


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na:

Zadanie nr 1 Zakup piaskarki (rozsypywarki) do usuwania śliskości zimowej i gołoledzi mieszanką solno-piaskową na drogach powiatowych Powiatu Żyrardowskiego

Zadanie nr 2 Zakup pługa odśnieżnego do odśnieżania dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego

 

2007

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na
podstawie art. 11. ust. 8 Prawo zamówień publicznych na
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2007/2008 - 133,974 km

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2007/2008 - 133,974 km

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.09.2007 r. dotyczące postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2007/2008 - 133,974 km.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.08.2007r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Żyrardowskiego o łącznej długości 193,045 km i wprowadzenie danych do systemu.

Wyjaśnienia związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na : Wykonanie ewidencji dróg powiatowych zamiejskich na
terenie Powiatu Żyrardowskiego o łącznej długości 193,045 km i
wprowadzenie danych do systemu.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2007r. dotyczące postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Żyrardowskiego o łącznej
długości 193,045 km i wprowadzenie danych do systemu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Żyrardowskiego o łącznej długości 193,045 km i wprowadzenie danych do systemu.

Wyjaśnienia związane z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych zamiejskich na
terenie Powiatu Żyrardowskiego o łącznej długości 193,045 km i
wprowadzenie danych do systemu - SIBView5.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne do 60 000 EURO prowadzonym w trypie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie ewidencji dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Żyrardowskiego w łącznej długości 193,045 km i wprowadzenie danych do systemu - SIBView 5

Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) z dnia 18.05.2007r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Żyrardowskiego w łącznej długości 193,045 km i wprowadzenie danych do systemu - SIBView 5.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówiena w postępowaniu o zamówienie publiczne do 60 000 EURO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne do 60 000 EURO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup piaskarki (rozsypywarki) do usuwania sliskosci poslizgowej i gololedzi mieszanka solno-piaskowa na drogach powiatowych Powiatu Żyrardowskiego

2006

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2006r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY z dnia 2006-10-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.10.2006r.

Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postępowania) z dnia 26.09.2006

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne do 60 000 EURO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu Żyrardowskiego w sezonie zimowym 2006/2007 - 106,108km

2005

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.01.2005

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.10.2005

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.11.2005

2004

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.10.2004

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym z dnia 24.09.2004

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym z dnia 14.09.2004

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania z dnia 28.07.2004

Ogłoszenie o Udzielenie Zamówienia Publicznego z dnia 24.06.2004

2003

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania z dnia 04.11.2003

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania z dnia 28.10.2003

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 158 z dnia 23.10.2003

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym z dnia 15.10.2003

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym z dnia 10.10.2003

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania z dnia 06.10.2003

Ogłoszenie o Wyniku Postępowania z dnia 25.09.2003

Ogłoszenie o Przetargu Nieograniczonym z dnia 29.08.2003

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 124 z dnia 26.08.2003

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 121 z dnia 21.08.2003

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 112 z dnia 06.08.2003

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 94 z dnia 07.07.2003

 

 

 

Copyright © 2002/2003 Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie. Design by INFO-NET.